Kroniki Nomady

Fantastyka to nie tylko naiwe bajeczki. To też poważne, zakrawające na filozofię rozmyślania. I to chcę wam pokazać: bo fantastyka to gimnastyka dla naszej wyobraźni i naszego rozumu.

Vertical

Vertical - Rafał Kosik http://adanbareth.blogspot.com/2012/04/tytu-vertical-autor-rafa-kosik.html